არქიტექტურის პროგრამის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული ლექცია გაიმართა