თბილისის კერძო სკოლის "მოძღვარი" ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში