პროექტის პრეზენტაცია თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში