საჯარო ლექცია - ქართული ღვინის და მისი მნიშვნელობის შესახებ