საჯარო ლექცია - „მწერლის ენობრივი და შინაგანი თავისუფლება“