საჯარო ლექცია - “თავისუფლების ფენომენის ენობრივი გამოხატვის თავისებურებანი”