საჯარო ლექცია - "ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები საქართველოში"