საჯარო ლექცია - “რამდენიმე ცნობილი ქრისტიანული ძეგლის ლოკალიზაცია თურქეთის ტერიტორიაზე“