საჯარო ლექცია - „ევროდირექტივების შემოღების გამოწვევები ტურიზმის ახალ კანონში“