ბასიანის კულტურის ძეგლების ორენოვანი ილუსტრირებული კატალოგის გამოცემა