რიშელ როჯერსმა "ციფრული თხრობის" 1-სემესტრიანი კურსი დაასრულა