საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა “მულტიკულტურული დემოკრატიები“