საჯარო ლექცია თემაზე - "განვითარების კვლევები - საერთაშორისო კონტექსტი"