სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მაცნეში“