სასწავლო ცენტრის "ისტორიის ცენტრი აბიტურიენტებისთვის" ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში