საზაფხულო სკოლა "მედია - დიალოგი დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის"