მეორე საერთაშორისო შეხვედრა ქალაქ ამსტერდამში კვლევის ეთიკის პროექტის ფარგლებში