სოციალური მედია, როგორც პოლიტიკური გავლენის ინსტრუმენტი