“გლობალური მეწარმეობის კვირეული’’ | Storytelling - Lessons Learnt