სტატია კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ ირმა ხაჩიძის შესახებ ჟურნალ „Connect Online“- ში