სტუდენტური კონფერენცია - „ტურისტული ადგილის განვითარება და მისი მარკეტინგული კამპანია“