თენგიზ ვერულავას სტატია საერთაშორისო ჟურნალში „Asia Pacific Journal of Health Management“ გამოქვეყნდა