სამართლის სკოლის პროფესორის ირინე ხერხეულიძის სამეცნიერო სტატია ჟურნალ “TalTech Journal of European Studies”-ში გამოქვეყნდა