ტრენინგები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში „ევროკავშირი და საქართველოს სამართლებრივი ევროპეიზაცია“