ტურიზმის სკოლის სტუდენტების ვიზიტი ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ - მემორიალურ მუზეუმში