ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 10 უნივერსიტეტთან