ურთიერთთანამშრომლობის მემორმანდუმი ნიუ-ჯერსის უნივერსიტეტთან