ვანო ჩხიკვაძის ვიზიტი კავკასიის სახელმწიფო მარვთის სკოლაში