სტატია სახელწოდებით „ენერგოეფექტურობის პროექტებში მძიმე სამშენებლო ტექნიკის რისკის ქვეშ მყოფი ღირებულების შეფასება“ გამოქვეყნდა

5 აპრილი 2021

   

 

       

 

პროგრამა ჰორიზონტ 2020 - ის პროექტის “E-Fix” (ენერგო ფინანასირების მიქსი) ფარგლებში კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის, ვახტანგ ბერიშვილის მიერ მომზადებული სტატია, სახელწოდებით „ენერგოეფექტურობის პროექტებში მძიმე სამშენებლო ტექნიკის რისკის ქვეშ მყოფი ღირებულების შეფასება“ გამოქვეყნდა სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში „Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies”.

 

სრული სტატია შეგიძლიათ იხილოთ აღნიშნულ ბმულზე.