კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორის სტატია პლატფორმა Moodle-ის შესახებ

20 ოქტომბერი 2020

 

                                                                           

                               

                                                                                                                                                 

 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორის, ხათუნა ჭანიშვილის სტატია სახელწოდებით კოვიდ-19 პანდემია, დისტანციური სწავლება და კრიტიკული აზროვნების განვითარება პლატფორმა მუდლის მეშვეობით“ გამოქვეყნდა საერთაშორისო რეფერირებად  ონლაინ ჟურნალში International Journal of Multilingual Education.

 

მნიშვნელოვანია, რომ პლატფორმა მუდლი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტის - „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY)“ ფარგლებში შეიქმნა.

 

გთხოვთ, იხილეთ სტატია.