გაცნობითი შეხვედრა მენტორებთან პროექტ SQUARE-ის ფარგლებში

29 ოქტომბერი 2021

2021 წლის 20 ოქტომბერს  ევროკომისიის მიერ დაფინანსბეული Erasmus+  პროექტის „საქართველოს უნივერსიტეტებში მესამე მისიის ხარისხის და აქტუალურობის გაძლიერება“  (SQUARE)  ფარგლებში გაიმართა გაცნობითი შეხვედრა კავკასიის უნიევრსიტეტის პროექტის გუნდსა და EFMD -ის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის მიზანი იყო პროექტით გათავლისიწნებული მენტორობის ფაზის მიმოხილვა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვა.

 

პროექტის ეს ფაზა ითვალისწინებს ევროპელი პარტნიორების მიერ კავკასიის უნივერსიტეტის მესამე მისიის აქტივობების გეგმის დასრულებასა და ანგარიშის შემუშავებას.  კავკასიის უნიევრსიტეტს მენტორობას უწევს EFMD-ის გუნდი.

 

შეხვედრას კავკასიის უნივერსიტეტიდან ესწრებოდნენ სტარტეგიული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი პავლე კაპანაძე და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეტაპრატამენტის დირექტორი ირენა მელუა.