რა არის პლაგიატი? - ბუკლეტი

16 იანვარი 2019

                                    

ერაზმუს+ პროექტში - აკადემიური კეთილისინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (INTEGRITY) ფარგლებში, შემუშავდა ბუკლეტი, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა არის პლაგიატი და როგორ ავირიდოთ იგი თავიდან.

 

პროექტის მიზანია, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლისა და სწავლების, შეფასების ხარისხის განვითარება აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით. ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, აღმოფხვრასა და პრევენციას საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

 

გთხოვთ იხილოთ ბუკლეტი.