ტრენინგი- "ევროკავშირსა და საქართველოში კარტელებისა და სახელმწიფო დახმარების რეგულირება"

20 მაისი 2021

 

                                 

 

 

19 მაისს, ჟან მონეს პროექტის ფარგლებში - “ევროკავშირის სამართლებრივი სახე - კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი "ევროკავშირსა და საქართველოში კარტელებისა და სახელმწიფო დახმარების რეგულირება".

 

ტრენინგს ესწრებოდა 46 მონაწილე, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, იურისტები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები, სხვადასხვა ადმინისტრაციის თანამშრომლები. 

 

დღის ბოლოს, ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. 


ტრენინგი საორგანიზაციო აქტივობები (მონაწილეთა შერჩევა, მოწვევა, კვება, ტექნიკა, ტრენინგის მასალები, კოვიდ-19-ის რეგულაციების შესაბამისი მოწყობა)  კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრმა განახორციელა.