ტრენინგი - „პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართლებრივი ჩარჩოე ვროკავშირში, ევროსაბჭოსა და საქართველოში”

19 მაისი 2021

 

                                 

 

 

18 მაისს, ჟან მონეს პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ ფარგლებში კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი, სახელწოდებით, "პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართლებრივი ჩარჩო ევროკავშირში, ევროსაბჭოსა და საქართველოში”.

 

ტრენინგს ესწრებოდა 48 მონაწილე, კერძოდ, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, იურისტები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები, სხვადასხვა ადმინისტრაციის თანამშრომლები. 

 

დღის ბოლოს, ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

 

ტრენინგის განხორციელდა (მონაწილეთა შერჩევა, მოწვევა, კვება, ტექნიკა, ტრენინგის მასალები, კოვიდ-19-ის რეგულაციების შესაბამისი მოწყობა) კავკასიის უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით.