ტრენინგი- "ევროკავშირის სამართალი და ასოცირების შეთანხმება“

21 მაისი 2021

 

                                 

 

 

20 მაისს, ჟან მონეს პროექტის ფარგლებში - ევროკავშირის სამართლებრივი სახე - კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი "ევროკავშირის სამართალი და ასოცირების შეთანხმება “.

 

ტრენინგს ესწრებოდა 45 პირი, კერძოდ, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები, იურისტები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები, სხვადასხვა ადმინისტრაციის თანამშრომლები. 

 

დღის ბოლოს, ტრენინგის მონაწილეებს დაურიგდათ ტრენინგში მონაწილეობის სერტიფიკატები. 

 

ტრენინგის საორგანიზაციო აქტივობები (მონაწილეთა შერჩევა, მოწვევა, კვება, ტექნიკა, ტრენინგის მასალები, კოვიდ-19-ის რეგულაციების შესაბამისი მოწყობა) კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრმა განახორციელა.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ იხილოთ ტრენინგის დღის წესრიგი.