კავკასიის უნივერსიტეტი საგრანტო პროექტის - „სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ“ - გამარჯვებულია (CIF)

15 ივნისი 2023

კავკასიის უნივერსიტეტმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით გაიმარჯვა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 02 ივნისის №582615 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „კონკურენტული ინოვაციის ფონდის CIF-ის (საქართველო I2Q  ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი კონკურენტული ინოვაციის ფონდი) ფარგლებში გამოცხადებულ, პირველ საგრანტო კონკურსში. 

 

პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ წარდგენილ იქნა  საპროექტო  განაცხადი: „სამეწარმეო განათლება, გზა ინოვაციის, თანასწორობისა და ხარისხისაკენ“.  პროექტმა კონკურსის ფარგლებში წარდგენილ 30 განაცხადს შორის  მე-4 ადგილი დაიკავა და  მოიპოვა დაფინანსება.

 

აღნიშნულ პროექტს  კავკასიის უნივერსიტეტი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრის ჩართულობით განახორციელებს.

 

CIF-ის მიზანია, ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და სასწავლო გარემოს სწრაფ მოდერნიზებას და შრომის ბაზართან მათი კავშირის გაძლიერებას.