რესურსები

                                             

 

 

 1. აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი
 2. კონცეფცია სტუდენტური აკადემიური სერვისების შესახებ 
 3. აკადემიური წერის სტრუქტურის დიზაინი
 4. აკადმიური მუშაობის საფუძვლები – პრაქტიკული სახელმძღვანელო
 5. ევროპული გამოცდილება – დუბლინის ქალაქის უნივერსიტეტი
 6. ევროპული გამოცდილება – ვენის ქალაქის უნივერსიტეტი
 7. ევროპული გამოცდილება – როეჰემფტონის უნივერსიტეტი
 8. ევროპული გამოცდილება – უფსალას უნივერსიტეტი, შვედეთი
 9. Covid19 პანდემია, დისტანციური სწავლება და განვითარება
  კრიტიკული აზროვნება Moodle პლატფორმის საშუალებით

 

 1. Moodle  ვიდეო ინსტრუქცია ლექტორებისთვის 
 2. Moodle ვიდეო ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის
 3. Moodle გამოყენების ინსტრუქცია
 4. მომხმარებლის რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა
 5. Moodle დავალების შექმნა ლექტორებისთვის
 6. დავალების შექმნა ,Turnitin-ის გამოყენებით, ლექტორებისთვის
 7. Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის
 8. დავალების ატვირთვა  პროგრამის "Turnitin" გამოყენებით (სტუდენტებისთვის)
 9. Moodle დავალების შესრულება სტუდენტებისთვის
 10. Moodle პირველადი ინსტრუქცია სტუდენტებისთვის
 11. Moodle დავალების შეფასება ლექტორებისთვის