პროექტის პერსონალი

 

 

ერაზმუს + ჟან მონე პროექტის „ევროკავშირის სამართლებრივი სახე“ პერსონალი:

 

სოფიო შენგელია

ასისტენტ-პროფესორი, კოორდინატორი

 

ეკატერინე ქარდავა

ასოცირებული პროფესორი, თანა-კოორდინატორი, ექსპერტი

 

ლევან მოსახლიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი

 

თამარ ქალდანი

მოწვეული ლექტორი, ექსპერტი

 

სოლომონ მენაბდიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი

 

გურანდა ჭელიძე

პროფესორი, ექსპერტი

 

ტანელ კერიკმე

მოწვეული მომხსენებელი პროფესორი ესტონეთიდან, ექსპერტი

 

კატერინა ვოდოლასკოვა

პროფესორი, ექსპერტი, მოწვეული მომხსენებელი უკრაინიდან.