პროექტის აღწერა

 
ff    

The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

 

 

9

 

კავკასიის საჯარო ადმინისტრირების აკადემიური პროგრამა ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების ბაზაზე - პროექტს ახორციელებს NISPAcee და აფინანსებს  ვიზეგრადის საერთაშორისო ფონდი

 

პროექტის საერთო მიზანია V4-სა და კავკასიის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება საჯარო ადმინისტრირების სწავლებაში, მომზადებასა და კვლევაში ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების საფუძველზე, რომელთა შორისაცაა: კანონის უზენაესობა, ეფექტიანობა, ეფექტურობა, ღიაობა, ტრანსპარანტულობა, ინტეგრირება და მოქალაქეების ჩართულობა. პროექტის შედეგების მიზანია რეფორმების პროცესების ხელშეწყობა, ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მზადება და რეგიონალური თანამშრომლობა; ასევე - ინფორმირებულობის გაზრდა საჯარო ადმინისტრირების მნიშვნელობის შესახებ (ევროკავშირში ინტეგრაციის კრიტერიუმები).

 

კოორდინატორი ორგანიზაციაNISPAcee

 

Project partners: Caucasus University (CU) - Georgia, Russian-Armenian (Slavonic) University (RAU) - Arme- nia, Khazar University (KU) Azerbaijan

 

V4 individual partners: Juraj Nemec - Slovak Republic,Gyorgy Gajduschek - Hungary, Patrycja Suwaj -Poland, David Spacek - Czech Republic