სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

 

 

საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა „ტრანს-სასაზღვრო თანამშრომლობა საქართველოში“


პროექტის საერთო მიზანია საქართველოში მტკიცებულებასა და რეგიონალურ განვითარებაზე დაფუძნებული კვლევების ხელშეწყობა, რომლებიც განხორციელდება კარგი მმართველობის პრინციპების მიხედვით, უზრუნველყოფს დეცენტრალიზაციას, საზოგადოების ჩართულობას და ეფექტურ ხარჯვას, რისი საშუალებითაც მიღწეული რეგიონალური განვითარება საქართველოს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს თავად აკონტროლონ საკუთარი ცხოვრება.