პროექტის პერსონალი

 

 

პროფესორი მაქსიმ იავიჩი

აფილირებული სრული პროფესორი, კიბერუსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი, კავკასიის უნივერსიტეტში

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი

მთავარი მკვლევარი

 

დოქტორი გიორგი იაშვილი

კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კავკასიის უნივერსიტეტის კიბერუსაფრთხოების ცენტრის დირექტორის მოადგილე

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის ტექნიკური დირექტორი

დამხმარე მენეჯერი და უფროსი ლექტორი

 

არჩილ შენგელია

მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი

კიბერუსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში, კავკასიის უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი

 

გიორგი ახალაია

კომპიუტერული მეცნიერების დოქტორანტი

კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი

კიბერუსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი კიბერუსაფრთხოების ცენტრში,

კავკასიის უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი

 

ირინა მელუა

MBA Grenoble Ecole de Management, საფრანგეთი

კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით

პროექტის მენეჯერი

 

ოქსანა კოვალჩუკი

კიევის ვაჭრობისა და ეკონომიკის ეროვნული უნივერსიტეტის ფინანსების მაგისტრი

სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის კიბერუსაფრთხოების პროექტების კოორდინატორი

საგანმანათლებლო მენეჯერი