როგორ შეიტანოთ განაცხადი

ყველა კანდიდატი უნდა იყოს კვალიფიცირებული და ნომინირებული საკუთარი უნივერსიტეტის მიერ. როდესაც ნომინირების პროცესი დასრულდება, ყველა ნომინანტს კავკასიის უნივერსიტეტის კოორდინატორები დაუკავშირდებიან დამატებითი ინფორმაციისთვის.

 

ყველა დოკუმენტი უნდა წარედგინოს კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს ელ. ფოსტაზე: ir@cu.edu.ge  

 

  • ნომინირების წერილი თქვენი კოორდინატორისგან
  • პასპორტის ასლი
  • მობილობისას სწავლების ფორმა 

 

ყველა ნომინაცია უნდა გაკეთდეს ვადაზე 3 თვით ადრე.

 

კვირაში სწავლების საათების რაოდენობაა 8.