ტრენინგის სესია (TMT პროგრამა)

15 ივნისი 2016

Tailor Made Training Programme (TMT) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნიდერლანდების საუნივერსიტეტო პროგრამების მიერ, მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორმა, მეინ პიეტერ ვან დაიკმა, გამართა ერთკვირიანი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში 2016 წლის 5-10 ნოემბერს.

 

შეიქმნა შემდეგი გეგმა:

 

  • ქართული მებაღეობის მოდულის შემუშავება
  • სოფლის მეურნეობის გლობალური ღირებულებების ჯაჭვების ანალიზი, საქართველოს თხილის სექტორის მაგალითზე