განათლების პოლიტიკის ინიცირება / განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

10 ივნისი 2022

9 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში, განათლების ინტერდისციპლინური უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს რიგით მესამე სხდომა გაიმართა.

 

 საბჭომ იმსჯელა, განათლების პოლიტიკის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ. საბჭოს  სხდომაში მონაწილეობდა და სხდომის თავმჯდომარის ფუქციას ასრულებდა კავკასიის განათლების სკოლის დეკანი, კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული - ასოცირებული პროფესორი ალუდა გოგლიჩიძე.

 

საბჭოს წინარე სხდომები ჩატარდა ა.წ. 28 აპრილს და 19 მაისს