კავკასიის ეკონომიკის სკოლის მე-6 სტუდენტური სასკოლო სამეცნიერო კონფერენცია

28 მაისი 2024

28  მაისს, კავკასიის უნივერსიტეტში, გაიმართა კავკასიის ეკონომიკის სკოლის მე-6 სტუდენტური სასკოლო სამეცნიერო კონფერენცია.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საბაკალავრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებმა.

 

კონფერენცია საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ქართულ ენაზე, ხოლო სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისთვის ინგლისურ ენაზე გაიმართა.

 

ჟიურის გადაწყვეტილებით, ორივე საფეხურზე შეირჩა საუკეთესო ნაშრომები:

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები:

 

  • ადგილი- შოთა ჭიკაიძე, ნინო უბილავა

 

თემა: საპენსიო დანაზოგების ინვესტირების შესაძლებლობები- საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს რეალობა;

 

  • II ადგილი- ანი საყვარელიძე, ოთარ ტოტოჩია

 

თემა: The Impacts of Artificial Intelligence and Automation on Job Markets, Income Distribution and Economic Growth

 

  • III ადგილი- გიორგი ღაძაძე

 

თემა: Electric Vehicles in the Complex Aspects of Sustainable Economy

 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტები:

 

  • ადგილი- გიორგი პაპავა

 

თემა: Diverging integration paths of Armenia and Georgia: consequences for export sophistication and diversification

 

  • II ადგილი- აკაკი მოსახლიშვილი

 

თემა: Decoding the Present: Insights from Nowcasting the Economic Activity and Decomposing its Components

  

  • III ადგილი- თამარ მდივნიშვილი

 

თემა: Cash flow at risk assessment for the banking sector of Georgia

 

მონაწილე სტუდენტი:

 

ჰაქ მუნში მასუდულ - თემა: Food Security and Food System Resilience in Crises: A review of Political Economy