საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108)

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

 

ნანა გერგედავა
საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (103)

მობ.: 595 081 199
ელ.ფოსტა: ngergedava@cu.edu.ge