ვადები

 

  • აბსტრაქტის წარდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის 10 მაისი;
  • აბსტრაქტის შერჩევის თაობაზე ავტორებისთვის შეტყობინების გაგზავნა: თანმიმდევრობით, არაუგვიანეს 2024 წლის 27 მაისისა;
  • სრული ნაშრომის ჩაბარება: 2024 წლის 7 ივნისი;
  • კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 2024 წლის 21-22 ივნისი.