2016 წელი

კონკურსი: ,,სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2016’’.

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაცია და სტუდენტების აქტიური ჩართვა სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროცესში. კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის სტუდენტებმა.

კონკურსის ორგანიზატორები და განმახორციელებლები: „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ და „ევროპის ფონდი“.

პროექტი დასრულდა 2016  წლის 10 ივნისს.


პროექტი,,სამხრეთ კავკასიის ევროინტეგრაციის პერსპექტივები” შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე ,,საკონფერენციო გრანტები’’ წარსადგენად.

პროექტის ხელმძღვანელი: შალვა მაჭავარიანი, პროფესორი, მეცნიერებათა დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში.

პროექტი მომზადდა 2016 წლის 2 მარტს.