კავკასიის უნივერსიტეტის 2019 წლის შიდა სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

29 მაისი 2019

კავკასიის უნივერსიტეტში შიდა სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები გაიმართება.

 

შიდა სასკოლო სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობას მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.

 

  • კავკასიის სამართლის სკოლა- 1 მაისი
  • კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა- 21 მაისი
  • კავკასიის ტურიზმის სკოლა- 22 მაისი
  • კავკასიის ეკონომიკის სკოლა- 23 მაისი
  • კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა- 25 მაისი
  • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა- 27 მაისი
  • კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა- 28 მაისი
  • კავკასიის სადოქტორო სკოლა- 29 მაისი
  • კავკასიის ბიზნესის სკოლა- 30 მაისი
  • კავკასიის მედიის სკოლა- 31 მაისი

 

კონფერენციაზე რეგისტრაციისთვის და საკონფერენციო მოხსენების მომზადებისთვის საჭირო დოკუმენტები:

 

 

გთხოვთ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა აბსტრაქტთან ერთად გამოაგზავნოთ ელ. ფოსტით შემდეგ მისამართზე: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

 

იხილეთ განრიგი