ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორის საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

20 დეკემბერი 2022

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორის - ბუბა კუდავას ორი საპროექტო წინადადება გახდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამენციერო ფონდის საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2022 წლის კონკურსის გამარჯვებული.

 

პროექტის ფარგლებში გამოიცემა მონოგრაფიები „აფხაზთა მუჰაჯირობა“ და „რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა და საქართველო“.